KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

▪ Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırmak,

▪ Müşterilerimizin memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak,

▪ Sürekli gelişim bilincinde olmak,

▪ Belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlemek,

▪ Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak ,

▪ Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,

▪ Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,

▪ Çalışanlara ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,

▪ Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisini en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,

▪ Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,

▪ Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

▪ Yatırımlarımızı, çevreyi kirletmeden, kirliliği önleyerek gerçekleştireceğimize ve çevre mevzuatına uyacağımızı taahhüt ederiz.